Contacteer ons

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de onder vermelde voorwaarden de enig geldende tussen partijen.

Artikel 2

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende voorwaarden van loon, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor ons de prijzen op evenredige manier aan te passen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de levering van de goederen zoals vermeld. De keuze van de producten en hun aanwending voor de oplossing van een toepassing vallen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Prijsoffertes  gelden slechts voor de duur van 7 dagen.

Artikel 3

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4

Klachten betreffende het materiaal moeten ons toekomen binnen de 24 uur na levering.
Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard. De verantwoordelijkheid beperkt zich dan ook enkel tot de waarborg welke wordt  gegeven/aanvaard door de producent/leverancier van de goederen. In geval van gebrekkig materiaal of constructie, zal na overleg met de fabrikant en indien waarborg van toepassing is, de waarborg zich beperken tot het kosteloos vervangen van de gebrekkige erkende stukken. Geen enkele schadevergoeding kan ons in dergelijke gevallen worden geëist. De gebrekkige stukken moeten ons voor controle, worden toegezonden. De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

Artikel 5

Elke betwisting van de factuur moet per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen

angst ervan aan onze maatschappelijke zetel gericht worden. Het aanvaarden van 
deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 6

Indien het bedrag van deze factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag of het verschuldigde saldo, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van een forfaitaire schadevergoeding met 10% worden verhoogd met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00 en zal eveneens een intrest verschuldigd zijn van 8% per jaar op het factuurbedrag. Alle facturen dienen bij afhaling of bij levering contant betaald te worden indien niet voorafgaand betaald, behoudens anders uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. De betalingen zijn opeisbaar op de door de verkoper. Betalingen op krediet/afbetaling zijn uitgesloten.

Artikel 7

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuurbedragen en de eventuele verwijlinteresten en schadevergoeding
ingeval van laattijdige betaling.

 

Artikel 8

In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten bijdrage van 30% van de waarde van de bestelling verschuldigd als het om soortgoederen gaat, met hetzelfde minimum van € 50,00 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Gaat het om op maat gemaakte goederen is de volledige prijs van de bestelling verschuldigd.

Artikel 9

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper  bevoegd zijn. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.

Artikel 10

Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor Quality Wood niet aansprakelijk kan gesteld worden. Deze eigenschappen zijn eigen aan 'hout' en zijn geen reden tot terugname.

 

Garantie op kwaliteit

 

Groot assortiment

 

Snelle levering in België

 

Diverse betaalsystemen

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Quality Wood gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten